Cenník

Benefity

Ak niektorý klient bude spokojný s našimi službami a odporučí na základe referencie ďalšieho klienta k terapií a bude pravidelne chodiť, prináleží tomu klientovi, ktorý odporučil inú osobu zľava vo výške 10,- € za každé sedenie po dobu jedného mesiaca.  Tým si klient vie ušetriť viac ako 40 €/za daný mesiac.

Zrušenie konzultácie
Objednaný termín je záväzný. V prípade zrušenia konzultácie, 24 hodín a menej pred jej uskutočnením zo strany klienta, sa účtuje storno vo výške 100% ceny konzultácie.

V prípade poskytovania terapeutických služieb mimo priestorov poradne (doma, iné miesto) príplatok je 50% z vyššie uvedených cien.