Priateľ či kamarát ?

kto je kto?

Táto otázka vzbudzuje rešpekt, zlosť, ale aj množstvo emócií, ktoré v nás vyvolávajú tieto slová. Prečo je tomu tak? Na tieto otázky, ale aj pohľad na to, čo je vlastne priateľstvo a kamarátstvo sa teraz pokúsime nazrieť a vstúpiť do hlbín tejto témy.


Pretože tým, kým sme o nás napovie aj čím sme pre ostatných…

V dnešnej virtuálnej dobe je čoraz menej ľudí, ktorý dokážu a sú schopný s nami zdieľať reálny život.  Svet vnímajú inak – „z pohľadu laikov na Facebooku, Twitter, Instagramu“  či iných možnosti, ktorými nám dávajú vedieť, že sú našimi priateľmi či kamarátmi..


Nie je ničím novým, že čoraz častejšie vychádzajú články, ktoré nás informujú o samovraždách, či iných ťažkých prípadoch, ktoré znejú asi takto: „práve som sa predávkoval/a, zbohom!“. Takéto a tomuto podobné odkazy, či už priame, alebo nepriame niekedy takýto ľudia dokážu poslať práve tým svojím kamarátom či priateľom v nádeji, že bude vypočutá ich prosba o pomoc… toto je žiaľ jeden z ďalších nemilých obrazov tejto doby, ktorú žijeme.

Zatvárame sa do izieb a do virtuálneho sveta a pritom zabúdame komunikovať s reálnymi ľuďmi a vytvárať si tak skutočný svet naplnení pocitmi, reálnym prežívaním, emóciami, ktoré akosi v tejto dobre sme nútení potláčať, lebo sa to nenosí, nie je to „IN“ a pritom vo vnútri trpíme, pretože sa chceme presadiť, chceme aby nás niekto mal rád, miloval nás, cítiť, že tým druhým na nás záleží ale aj mi potrebujeme v sebe cítiť, že vieme byť niekomu blízky, aby nás to vo vnútri napĺňalo. A takto by sme dokázali ešte nejakú chvíľu o tom rozprávať.

Čo sa skrýva za týmto fenoménom?

Jedným z názorov z radu odborníkov, napríklad vyhlásil Graham Bell z Brigstonskej Aliancie proti depresiám jednu myšlienku, kde uvádza: „je to veľmi smutný obraz našej spoločnosti. Ľudia musia byť priateľmi v skutočnom svete a nie v tom internetovom“. Aký je význam tejto myšlienky?

Každý deň počujeme z rôznych strán, ako sa každý sťažuje, že nemá čas na nič a že život rýchlo uteká. No v skutočnosti ak sa nad tým naozaj úprimne zamyslíme, tak zistíte, že veľa času strávime práve za našimi mobilmi, tabletmi, počítačmi. Neveríte? Tak sa keď budete chvíľu v meste zastavte a sledujte ľudí..zrazu uvidíte, ako ľudia na zastávkach si krátia čas tým, že pozerajú do mobilov, pri obedoch sa namiesto jedla venujú svojim mobilom, keď sa stretnú partia ľudí, tak sa nevedia normálne rozprávať a hľadia do svojich mobilov… a takýchto príkladov je vcelku dosť.

Mnohý tvrdia, že je to dobou..čiastočne majú pravdu, je ale potrebné sa zamyslieť, kto dovolil, aby bola takáto doba. Je to všetko v našich rukách. Naša pohodlnosť, honba za ziskami, hromadenie majetku, či sebeckosť a iné vlastnosti, ktoré z nás robia ako aj z našej  spoločnosti to, čo teraz vidíme.

Pravda je trochu inde…

z pohľadu psychológie je známi fakt, že to, ako sme vychovaný a to, čo vidíme u svojich rodičov, tým v budúcnosti aj budeme. A tak sa aj budeme správať k sebe a k druhým. To z nás vytvorí človeka, ktorý nebude vedieť prejaviť svoje emócie a pracovať s nimi, čím sa zbytočne ochudobňuje o kvalitnejší život. Obrovský podiel teda v tom aký sme, majú naši rodičia, ktorý v nás utláčajú naše vlastné prežívanie a našu identitu a tým pádom sa stávame niekým iným, ako by sme chceli byť. Žiaľ, ako malé deti sa nevieme brániť a teda podvedome sa učíme určitým vzorcom správania, ktoré neskôr používame v našom dospelom svete a tiež aj pri vytváraní určitých vzťahov, či kamarátstve, alebo priateľstiev a neskôr prípadne manželstve. Toto je základ toho, kým sme a čím budeme a to platí aj pre našu tému či budete kamarát/a alebo priateľ/ka.

Kto je kamarát a kto je priateľ …

Je to v podstate vzťah dvoch ľudí, ktorý je založený na základom princípe a tou je dôvera. Je to skutočná hodnota, pretože dôverou dávame druhej osobe najavo, že nám môže ale aj mi môžeme danej osobe povedať čokoľvek a predsa nás bude mať rád/a a príjme nás takých aký v skutočnosti sme. Pretože len pravý priatelia vedia byť k sebe úprimný. U mnohých ľudí je kamarátstvo a priateľstvo na tej istej úrovni a pritom je v tom značný rozdiel, ktorý si v postate ani neuvedomujú. Môžete mať veľa známych, množstvo kamarátov, ale skutočných priateľov je iba malé množstvo.

Kamarát/a

Je to náš blízky, s ktorým trávime svoj voľný čas a s ktorým sa môžete zabávať alebo sa niečomu pri ňom/nej naučiť. No je to iba na takej plytkej úrovni, z pohľadu nášho prežívania.

Priateľ/ka

To je osoba, s ktorou sa dokážeme podeliť o to najcennejšie, najbolestnejšie – o svoje pocity, radosti, smútky, plače, problémy či iné starosti. Priateľ je človek, s ktorým sa dokážete zasmiať ale si s ním aj poplakať. Práve priateľ prichádza vtedy, keď druhý odchádzajú. Ak si dvaja ľudia nedôverujú a nie sú k sebe úprimný, ide len o prázdny vzťah, ktorý je plní falošnosti a zrád. A časom sa to ukáže.


Ľudia si neuvedomujú skutočné hodnoty. Jeden sa chce obohatiť na úkor druhého. V bežnom živote sa hovorí: „v núdzi poznáš priateľa“. A skutočne to aj platí.

Iba dobrý ľudia sú schopný uzavrieť medzi sebou priateľstvo. Pretože ten, kto sa sústredí iba na seba (sebeckosť, egoizmus) sa stáva sám sebe zajatcom pre seba samého a nedokáže nadviazať tak plnohodnotný vzťah, či už na úrovni priateľstva, alebo vážnejšieho partnerského vzťahu.

V reálnom svete platí, že nájsť skutočného priateľa je veľké šťastie. Ale udržať si takéhoto priateľa je ešte oveľa ťažšie. A na to, aby sme to dokázali potrebujeme poznať sami seba. Poznať aj našu odvrátenú tvár a dokázať mať na seba určitú kritickosť, náhľad do seba samého/samej a dokázať prijať kritiku, dokázať počúvať a chcieť na sebe pracovať.

Pokiaľ toto nedokážeme, nikdy nebudem nikomu dobrými priateľmi, iba „lajkujúcimi“ kamarátmi, ktorých hodnota je iba niekde na povrchu. Preto si vážne, ak vám niekto dáva svoj pohľad na vás a snaží sa vám niečo tým povedať. Poskytuje vám cenné informácie o vás a vašom správaní a iba ten, kto si toto dovolí, ukazuje, že mu na vás záleží.

Ako zistíte, že máte pri sebe priateľa?

Je niekedy ťažké zistiť, kto je skutočný priateľ a kto sa iba na priateľa hrá.. množstvo otázok ako sú – na koho sa vlastne môžem spoľahnúť? Je ochotný pre mňa niečo nezištne urobiť, obetovať sa? Vie sa prejaviť v plnej sile so svojimi emóciami, náladami? Pre rýchlu orientáciu existuje takých 5 základných znakov, ktoré vám napovedia, či ide o skutočného priateľa

Medzi úplne najzakladanejší identifikátor je náš vnútorný pocit…ak dáte priestor vášmu srdcu, to vám presne povie, kto je ten čo pred vami stojí …


Vie si spraviť pre vás čas

… vo dne v noci…

Priateľ dokáže opustiť svoje pohodlie a keď bude treba, pricestuje aj niekoľko kilometrov, len aby vám pomohol a bol po ruke, keď to práve potrebujete, lebo ste v úzkych. Nepozná čas, ani hodinu, či deň, keď mu vyšlete signál, že potrebujete pomôcť. Urobí to rád a bez váhania. Proste sadne a príde. Pomôže vám so všetkým, čím dokáže a čím sú jeho schopnosti dané. Má svoje limity, no nezastaví sa pred ničím, keď vidí, že trpíte, pomôže, poradí, spraví a vybaví… to je skutočný priateľ.

Verí vám

… ale nastaví vám aj vaše zrkadlo.

Každý mávame aj zlé dni. Vidíme sa v zlom svetle, až v takom zlom, že rozmýšľame nad rôznymi vecami, ktoré nás dokážu priviesť do stavov a situácií, ktoré nie sú v danej chvíli zrovna šťastnými riešeniami. A práve v takýchto chvíľach nastupuje skutočný priateľ, ktorý vám ukáže pozitívne stránky. Verí vám, že to dáte a dostane vás z toho von. Alebo nájde cestu, ako vám pomôcť.

Verí vám, ale nie slepo. Ak vidí, že potrebujete podržať podrží vás, no zároveň je jeho povinnosťou ak sa z toho dostanete ukázať vám aj Vašu temnú stránku a pomôcť vám nastoliť správny smer, aby ste videl/a že robíte aj chyby a mohol/a sa z nich ponaučiť. A toto je jedna z kľúčových vecí, kde sa rozdeľujú kamaráti od skutočných priateľov. Pretože ak skutočný priateľ nedokáže povedať úprimnú pravdu svojmu druhému priateľovi, ide iba o falošnú hru, ktorá nie je založená na úprimnosti a chýba tam dôvera, ako som uviedol vyššie. A toto je potrebné si uvedomiť. Potom je až možnosť veriť vám ako priateľovi, keď mu dokážeme poskytnúť aj podporu, ale aj zrkadlo.

Nezištne stojí pri vás

Skutočný priateľ robí veci nezištne, veľakrát za svoje vlastné náklady, bez toho, aby to od Vás žiadal späť. Pretože skutočný priateľ vie, že ak aj on sa raz ocitne v úzkych a bude potrebovať pomoc, tak mu druhý priateľ/ka pomôže rovnakým spôsobom, ako to urobil on sám/sama. Zároveň vás dokáže dookola počúva, vypočuje vás, súcíti s vami, chápe váš smútok, má pre vás otvorené srdce a aj rozum, nekritizuje vás, ak to zrovna nie je potrebné, k nastoleniu vášho zrkadla. Ak takéhoto človeka máte pri sebe, vedzte, že máte pri sebe skutočného priateľa.

Vždy vám hovorí pravdu

aj keď to bolí …

Táto doba prináša množstvo falošných priateľstiev. Je ľahšie použiť tzv. milosrdnú lož pred pravdou. Je to skôr o tom, ako som uviedol na začiatku článku, že je to o nás, kým sme a ako sme boli vychovávaný. Preto nedokážeme poskytnúť správnu aj keď bolestnú informáciu nášmu kamarátovi/ke, pretože sa bojíme, že nám to niekedy neskôr vráti a bude to bolieť práve vás. A to je v podstate téma každého z nás, aby sme si dokázali toto v sebe upratať a zistiť, prečo to takto máme. Nato slúžia odborníci z radu psychoterapeutov, ktorý vám s tým radi pomôžu. Preto ak sme dostatočne vyzretí a poznáme sa tak ako je to potrebné a nevyhnutné pre náš kvalitný vzťah a život, potom nám nebude robiť problém, ak nám najlepší priateľ povie, čo si skutočne myslí, aj keď za cenu, že nás to bude trochu bolieť.

Preto si pamätajme, že za pravdou, ktorá vám pomáha kráčať vpred s pozitívnym smerom, treba úprimne poďakovať. I napriek tomu, že to bude bolieť.

priateľ toleruje vaše nálady

aj keď je to náročné …

Opäť platí, že ak sme vyzretí a dokážeme si vytvoriť dobrý vzťah – priateľský vzťah, zvládnete prijať aj hnev, zlosť a chápete mu, pretože skutočný priateľ dokáže porozumieť, pochopiť a stolerovať vaše nálady, aj keď je to veľmi náročné, únavné a niekedy aj pre samotného priateľa dosť vyčerpávajúce. No vtedy je tu pre vás a dokáže sa s tým vysporiadať. Pretože aj samotný priateľ vie, že svet nie je jednouchý a že je náročný a vie, že aj on sám máva takéto stavy a nálady a preto si uvedomuje, že je fajn mať pri sebe niekoho, kto mu poskytne pomoc a podporu. Preto mu poďakujte a vážte si ho, že stojí pri vás a berie vás takých akých v skutočnosti ste.

Ešte stojí za spomenutie, že vo viacerých prípadoch existuje aj reálna možnosť, že z dobrého skutočného a zrelého priateľstva vznikne vyšší stupeň dôvery a tou je nadviazanie hlbšieho partnerského vzťahu, ktorý vo väčšine prípadov končí svadbou a založením rodiny.

Úvaha na záver…

Týmto článkom som chcel poukázať na reálny obraz nášho prežívania, ktorý neskrýva virtuálne hrozby, ale poskytuje obraz nášho prežívania a zamyslenia sa nad sebou, ako to v skutočnosti máme. V prípade, že sme sa identifikovať vo veciach, ktoré tu zazneli, je len na nás ako s tým naložíme. Či na sebe zapracujeme a staneme sa skutočnými priateľmi, alebo budeme egoistami a ľudí budeme využívať vo svoj prospech bez toho, aby sme im tiež poskytli niečo so seba. Pretože platí, že: „môžem dostať iba toľko, koľko som ja sám/sama dal“. Cesta k sebe si pýta obrovskú dávku odvahy. Preto patrí všetkým česť, ak sa raz pre túto cestu k seba poznaniu rozhodnú a uvedomia si, že asi niečo nie je v poriadku, keď sa im v živote opakujú tie isté veci dookola a cítia sa zakaždým veľmi zle.

Akokoľvek sa rozhodnete, budeme radi, ak nás oslovíte a budeme vám môcť pomôcť k vašej ceste k sebe samému.

Na záver by som ešte spomenul pár myšlienok, na ktoré som natrafil a ktoré zachytávajú určité momenty a rozdiely v téme článku, ktorý tu zaznel.

„Keď ťa navštívi kamarát, chová sa ako hosť, ale skutočný priateľ otvorí chladničku a obslúži sa.


„Kamarát ťa nikdy nevidel plakať, ale priateľovi sa chvejú ramená, keď vidí tvoje slzy…“


„Kamarát nepozná mená tvojich rodičov, ale priateľ má ich telefónne čísla vo svojom mobile“.


„Kamarát prinesie fľašku vína na tvoje narodeniny, ale priateľ príde skôr a opýta sa, s čím ti môže pomôcť a po skončení oslavy ostane, aby ti pomohol s upratovaním…“.


„Kamarát neznáša, keď mu voláš, ak už šiel spať, ale priateľ sa spýta, prečo si mu tak dlho nezavolal…“


„Kamarát si s Tebou rád pokecá, ale priateľ ťa vždy vypočuje, keď máš romantickú lásku i problémy“.


„Kamarát si myslí, že priateľstvo skončilo, ak ste sa pohádali, ale priateľ ti po hádke zavolá a snaží sa to napraviť“.


„Kamarát si myslí, že si tu vždy len pre neho, ale priateľ je tu stále pre teba.“


„Skutočné Priateľstvo je ako loď, ktorá však pláva po mori večne a nepotopí ju žiadna prekážka, čo jej príde do cesty.“


Autor: Andrej Remšík

Zdroje:  www.sashe.sk, www.veu.sk, www.eduworld.sk