Sociálno – psychologické poradenstvo

prináša terapeutickú, psychoterapeutickú a bazálnu terapiu ako aj konzultačnú činnosť v oblasti supervízie – rozvoja ľudských zdrojov, špecializované sociálne poradenstvo a v neposlednej rade aj samostatný výkon SPODaSK (sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately).

Kombináciou týchto vysoko špecializovaných činností dokážeme účinne pomáhať a doviesť vás k vášmu kľudnému životu.

Každú z týchto zručností nájdete nižšie popísanú.