CHARAKTER a tri sily, ktoré formujú každého človeka

Každý človek je jedinečný a na svete nenájdeme dvoch ľudí, ktorí by boli úplne rovnakí. Odtlačky prstov, ktoré nás od seba navzájom odlišujú, však nie sú jediným odrazom tejto úžasnej rôznorodosti. Každý z nás má iný pohľad na život, ktorý je z veľkej časti formovaný naším charakterom, prežitými skúsenosťami a s tým spojenou múdrosťou.

Charakter každého z nás ovplyvňujú mnohé aspekty, z ktorých možno spomenúť napríklad rodinné prostredie a v ňom prevládajúce postoje a názory, pohlavie, pracovné prostredie, krajina a kultúra, z ktorej pochádzame alebo v ktorej pôsobíme, priatelia, ľudia, s ktorými trávime najviac času alebo známe osobnosti. Z tohto obrovského balíka som pre účely tohto článku vybrala tri dôležité faktory, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú náš charakter.

Myšlienky, ktoré k nám prichádzajú zvonku

Všetky impulzy, ktoré k nám prichádzajú zvonku, nás ovplyvňujú na všetkých úrovniach. Nezanedbateľnú oblasť našich životov v súčasnej dobe tvoria moderné technológie, pričom charakteristickým znakom technológií je okrem iného dostupnosť veľkého množstva informácií. V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, že akékoľvek externé vstupy, ktoré prijímame do nášho vedomia, nás ovplyvňujú mnohými spôsobmi. Niekedy si tento ich vplyv uvedomujeme, inokedy je dobre maskovaný a pôsobí na nás podvedome.

Každý informácia, ktorú si prečítame, pozrieme alebo vypočujeme, sa však dostáva do nášho vedomia a určitým spôsobom nás formuje. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité kontrolovať a filtrovať obsah, ktorému venujeme pozornosť. Takáto vedomá ostražitosť sa týka akýchkoľvek informácií, s ktorými bežne prichádzame do kontaktu napríklad prostredníctvom printových médií, televízie, sociálnych sietí a iných komunikačných platforiem, ako aj na iných miestach. Zároveň s tým je dôležité uvedomiť si, aký odkaz má pre nás tento obsah.

Ak sú prijaté impulzy pozitívne, cítime sa príjemne a niečím obohatení. Pokiaľ majú opačné atribúty a podnecujú v nás agresiu, žiarlivosť, smútok, hnev, nenávisť, závisť, porovnávanie s inými, akékoľvek posudzovanie či iné negatívne emócie a myšlienky, je vhodné sa zastaviť a uvedomiť si, prečo tieto myšlienky vyhľadávame a čo nám hovoria o nás samých. Týmto spôsobom nám zároveň ponúkajú úžasný priestor na hlbšie zamyslenie sa a osobnú retrospektívu.

Krátke cvičenie: Ak si chceme začať viac všímať, aké informácie k nám prichádzajú a akým spôsobom nás ovplyvňujú, môžeme si urobiť jednoduché cvičenie. Stačí si pritom napísať na papier niekoľko jednoduchých otázok a hľadať na ne odpovede.

 

Otázky: Je pre nás prijatá  informácia niečím užitočná? Pomáha nám sledovaný obsah v našom napredovaní, v osobnom alebo profesionálnom raste? Inšpirujú nás prijímané myšlienky alebo nás akokoľvek inak motivujú? Bavia nás či iným spôsobom tešia a obohacujú? Ako sa cítime po prečítaní zvoleného obsah? Odpoveďou na tieto otázky získavame vstup do našich motívov a za nimi skrytými emóciami. Ak chceme dosiahnuť pozitívny výsledok z dlhodobého hľadiska, cvičenie treba robiť pravidelne a byť k sebe pritom skutočne úprimní.  

Vzťahy, ktoré vytvárame a udržiavame

Ak sa chceme o sebe dozvedieť viac, ďalším účinným nástrojom, ktorým nám v tom môže pomôcť, sú vzťahy, ktorými sa obklopujeme. Akékoľvek osobné alebo profesionálne vzťahy sú naším dokonalým zrkadlom a ukazujú nám všetky naše pokroky, ako aj oblasti, ktoré ešte potrebujú uzdravenie.

Ak sú naše vzťahy harmonické, obohacujúce, plné radosti, vášne a naplnenia, tak nám reflektujú radosť, hojnosť, lásku a pokoj aj v našom živote. Ak také nie sú, sú pre nás významným ukazovateľom miery toxicity v nás samých. Pokiaľ nás vzťahy nenapĺňajú, predstavujú pre nás nádherný odkaz o tom, že opäť prichádza čas na úprimný pohľad do nášho vnútra. Je to tak preto, že nám odrážajú naše vnútorné aspekty, ktoré v sebe vytvárame a pestujeme. Veľmi často o týchto skrytých emóciách vôbec nevieme alebo nie sme ochotní si ich pripustiť. V praxi nás však ovplyvňujú a sú spúšťačom mnohých našich reakcií.

Dobrou správou tak je, že neexistuje žiadna vonkajšia príčina našich problémov. My sami sme jedinými tvorcami našej reality. Inými slovami to možno povedať aj tak, že ľudia, ktorými sa obklopujeme, majú pre nás vždy dôležité posolstvo o nás samých, o našom charaktere, našich myšlienkach, emóciách a na nich založenom chovaní a konaní.

Krátke cvičenie: Ak máme chuť dozvedieť sa viac o tom, čo sa nám snažia povedať naše vzťahy, možno pritom využiť jednoduché a efektívne cvičenie.

V priebehu dňa môžeme pozorovať ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu a zaznamenávať si si jednotlivé naše myšlienky, emócie a reakcie na tieto vonkajšie podnety. Zapíšeme si, čo sme si pritom pomysleli, cítili a ako sme zareagovali na vzniknutú situáciu ako sme sa zachovali, prípadne, či v nás dané pocity pretrvávali aj po dlhšiu dobu – napríklad, že sme sa hnevali na človeka, ktorý sa nás niečím dotkol. Pri dlhšom tréningu nás môžu výsledky veľmi prekvapiť a odhaliť nám o sebe rôzne skryté presvedčenia, na základe ktorých podvedome reagujeme na niektoré podnety.

Zvyky, ktoré pestujeme

Treťou veľmi významnou silou, ktorá ovplyvňuje náš charakter, je zvyk. Zvyk by sme mohli charakterizovať aj ako bežný spôsob nášho myslenia, cítenia, vyjadrovania a nášho konania v rôznych situáciách. Mnohé naše zvyky sú  podvedomé, aj napriek tomu však vysokou mierou prispievajú k formovaniu nášho života a všetkého okolo nás.

Niekedy sú tieto prejavy zjavné a určitého človeka tak napríklad môžeme vnímať ako vždy dobre naladeného, zodpovedného, láskavého, milého alebo naopak ako neustáleho sťažovateľa, komentujúceho všetko a všetkých, ktorý posudzuje všetko okolo seba väčšinou v negatívnom tóne, je nedisciplinovaný, nezodpovedný, nedochvíľny, agresívny či smutný a iné.

V tomto prípade je tiež vhodným nástrojom na sledovanie našich zvykov vedomá pozornosť a pozorovanie spôsobu nášho myslenia, cítenia a konania v každodenných aj krízových situáciách. Krízové situácie sú v tomto prípade významným ukazovateľom našich vnútorných pohnútok a motívov. Aj preto sa hovorí, že v „núdzi poznáš priateľa“, či v „krízovej situácii sa ukáže skutočný charakter človeka“.

V súčasnej dobe zažívame jednu veľkú krízu, ktorá sa dotýka každého z nás. Situácia s koronavírusom ukazuje každému z nás individuálne, v akých oblastiach sme náš život už zvládli a kde ešte existuje priestor na zlepšenie. Nie je to však o posudzovaní a ukazovaní prstom jeden na druhého, čo kto robí alebo nerobí alebo by mal robiť. Každý z nás je jedinečnou kvapkou v mori, ktorá, keď sa uzdraví, prispeje tým k uzdraveniu celého oceánu – kolektívu. Uzdravením samých seba na všetkých úrovniach konáme významnú prácu nielen pre seba, ale aj pre celok, ktorého sme neoddeliteľnou súčasťou.

Záverom

Každý človek má moc uzdraviť sám seba a má k tomu k dispozícii všetky nevyhnutné nástroje. Cesta k vlastnému liečeniu je zároveň cieľom, pričom objavujeme zákutia, o ktorých sme netušili a stretávame ľudí, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom tu pre nás. Nie je žiadna hanba prijať pomoc a vedenie v akejkoľvek oblasti, kde cítime, že sme ustrnuli, alebo sme sa v nej úplne stratili. Pomoc je na každom kroku a čaká len na vyzdvihnutie a prijatie.

Aj odborný tím je centra je tu vždy pre vás a jeho členovia vám radi poskytnú pomoc a vedenie v oblastiach, ktorým sa venujú. Niekedy stačí len jemné postrčenie, inokedy je práca náročnejšia a vyžaduje si hlbšie ponorenie sa do problematiky a dlhší čas na uzdravenie, šancu má však každý z nás. Každý z nás je rovnako cenenou a rovnako dôležitou kvapkou v obrovskom oceáne zvanom ľudstvo.

Článok ukončím citátom na zamyslenie od jedného z najznámejších vedcov a technických géniov v našich dejinách. Nikola Tesla obohatil náš svet mnohými úžasnými vynálezmi a prostredníctvom mnohých svojich myšlienok nám priniesol aj ďalšie dôležité odkazy, ktoré sa v súčasnosti stávajú aktuálne.

 

Jeden z takýchto jeho citátov znie nasledovne:

„Ak chcete nájsť tajomstvá vesmíru, mali by ste myslieť z hľadiska energie, frekvencie a vibrácií“. Emócie sú energia v pohybe a tak emócie, ktoré v sebe máme a cítime, k nám priťahujú rovnaké. Ak sme dobre naladení a konáme dobro, to isté sa k nám vráti a platí to aj naopak.

Autor: Silvia Hanová